Liên hệ

ETL

TRỤ SỞ CHÍNH

Tầng 2, 27A Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: 0913324060

Email: info@emerald.com.vn

--------------------------------

Nhân viên Kinh Doanh

Ms Sang: 0913 324 060 - info@emerald.com.vn

Mr Huy: 0929 668 446 - Huy@emerald.com.vn

Mr Nghĩa: 0342 45 3136 - An@emerald.com.vn

Tư vấn kỹ thuật:

Mr Huy: 0929 668 446 - Huy@emerald.com.vn

EmeraldETL