Giải pháp giám sát & cảnh báo hệ thống CNTT

Giải pháp giám sát & cảnh báo hệ thống CNTT

  • Việc quản lý và giám sát đóng vai trò vô cùng quan trọng, không thể thiếu trong hạ tầng CNTT của Doanh nghiệp. Nó cho phép chúng ta thu thập, chuẩn hoá, phân tích, toàn bộ những sự kiện được sinh ra trong hệ thống CNTT.
  • Sử dụng các giải pháp giám sát hệ thống mạng sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ, cắt giảm chi phí đáng kể hệ thống.
  • Giải pháp mà SeatechVN cung cấp sẽ được cảnh báo qua SMS, Email, cuộc gọi, gồm có:

EmeraldETL